top of page

Om gestaltterapi

Blomsterskygge

Mitt ønske er å skape et terapeutisk rom hvor du blir sett, hørt og får nye innsikter. Gestaltterapi er samtaleterapi hvor det er rom for både tanker, følelser og kropp. Terapiformen er relasjonell og legger vekt på at vi blir til i møte med hverandre. Vi tilpasser oss mennesker og situasjoner så godt vi kan, hele tiden. 

Det er viktig for meg å anerkjenne at hvordan samfunnet møter oss og hvilke muligheter vi har i møte med samfunnet er avhengig av hvem vi er. Jeg ønsker å støtte deg i å utforske hvordan du kan utvide mulighetsrommet i ditt eget liv og i livet til dem rundt deg. Det er nettopp det som er målet med terapien, en økt bevissthet rundt deg selv, følelser, tanker og handlingsmønstre. Økt bevissthet gjør ofte at vi
 ser flere valgmuligheter. 

Temaer

Du kan komme til time hos meg uten å ha et spesifikt tema eller du kan komme med noe konkret du ønsker hjelp med. Det er helt åpent og vi utforsker sammen. Spør meg om det er noe spesifikt du har behov for eller om du lurer på om jeg kan være en god terapeut for deg. 
 

Noen av temaene jeg kan noe om:

  • Kjønn- og seksualitetsmangfold

  • Ikke-monogami og utradisjonelle samlivs- og relasjonsformer

  • Tilknytningsteori

  • Samlivsbrudd (egne og foreldres)

  • Store endringer i livssituasjon

  • Grensesetting

  • Stress og engstelse

bottom of page